O nas

Sekcja Prawa Medycznego jest kołem naukowym działającym w ramach Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ze względu na rozległość prawa medycznego w swojej działalności stawiamy na specjalizację każdego z członków Sekcji w konkretnym zagadnieniu (np. problematyce aborcji, eutanazji, transplantologii, zapłodnienia in vitro, świadomej zgody na leczenie, eksperymentu medycznego, badań klinicznych).
Chcemy, by dzięki istnieniu Sekcji, studenci naszego Wydziału włączyli się do debaty na temat prawa i medycyny, która ostatnimi czasy nabiera coraz większej doniosłości.

Zapraszamy!

Kontakt: prawomedyczne@tbsp.pl

środa, 3 lutego 2010

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Komisja Zdrowia Sejmu RP prowadzi, podobno burzliwe, prace na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. De facto prace nad ustawą trwają już ponad 3 lata a końca dalej nie widać.

Na dzień dzisiejszy zakaz palenia (używania tytoniu) obowiązuje częściowo na podstawie różnego rodzaju aktów prawnych w tym wspomnianej ustawy. Zakaz ustawowy ograniczony jest do:
- zakładów opieki zdrowotnej,
- szkół i innych placówek oświatowych,
- pomieszczeń zakładów pracy i innych pomieszczeń użyteczności publicznej, jak również
- poza wyodrębnionymi miejscami małych, jednoizbowych lokali gastronomicznych.

W niektórych miejscowościach, m. in. w Krakowie, władze samorządowe również wprowadzają odpowiednie regulacje (w Krakowie nie można palić na przystankach autobusowych).

Projekt ustawy, który tutaj pokrótce przedstawiam, zakłada m. in. zakaz palenia w pubach, restauracjach, kawiarniach oraz środkach komunikacji miejskiej. Zakaz ma obejmować również prywatnych przewoźników. Osoby prywatne będą ograniczone w paleniu we własnych czterech kółkach, o ile jednym z pasażerów będzie dziecko do 13 roku życia.

Z ciekawych elementów nowelizacji:

"Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych
1) na terenie zakładów opieki zdrowotnej,
2) na terenie szkół, w tym szkół wyższych, oraz placówek oświatowo –
wychowawczych, niezależnie od wieku uczniów i rodzaju działalności edukacyjnej,
3) w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w p. 1 i 2,
4) w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku i innych dostępnych do użytku publicznego,
5) w środkach pasażerskiego transportu publicznego i związanych z nimi obiektach (stacje, dworce kolejowe i autobusowe, porty lotnicze, a w granicach miejscowości – także przystanki)
6) w obiektach sportowych
7) w prywatnych środkach transportu samochodowego:
a) w związku z wykonywaniem zarobkowym przewozu osób,
b) gdy pasażerami są dzieci do lat 13,
8) w odległości mniejszej niż 10 metrów od wejścia do obiektów,
o których mowa w pkt. 1–6"

Co więcej, "Właściciel lub zarządzający obiektem bądź środkiem transportu, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-5 i 7 zobowiązany jest do odpowiedniego oznakowania miejsc, w których palenie jest zabronione, poprzez umieszczenie międzynarodowego znaku „zakaz palenia”, a także wskazanie miejsca i sposobu zgłaszania ewentualnych naruszeń tego zakazu.
"

Co również ciekawe i odnosi się do naszego kręgu zainteresowań "W szczególnych przypadkach lekarz prowadzący leczenie może zezwolić pacjentowi przebywającemu w zakładzie opieki zdrowotnej na odstępstwo od zakazu palenia wyrobów tytoniowych."

Za nie przestrzeganie zakazu palenia - grzywna do 100 zł. Za nie wywiązanie się przez właściciela lokalu z obowiązku oznaczenia zakazu palenia lub dopuszczanie do palenia wbrew zakazowi - do 20 000 zł!

Poniżej garść linków:
artykuł na gazeta.pl
projekt zmiany ustawy
ustawa w obecnym kształcie
sprawozdanie z prac komisji - swoją drogą bardzo ciekawe - np. Pan reprezentujący producentów papierosów dość sentymentalnie rozpoczyna swoje wystąpienie podkreslając, że sam palaczem nie jest a Poseł Piecha z żalem mówi o tym, że za posiadanie i palenie jointów mogą nas zatrzymać odpowiednie służby ;P
poza tym masa statystyk itd.

1 komentarz:

Johny pisze...

Szkoda, że nie zaprezentowaliście jakiegoś poglądu, bo o samym projekcie można było w wielu miejscach poczytać ;-) Moim zdaniem bardzo słuszny pomysł, chociaz jestem szalenie ciekawy jak to będzie wyglądać w praktyce.